FOND GSK 14

Poslanie Fondu GSK vychádza z motta spoločnosti GlaxoSmithKline: zlepšiť kvalitu ľudského života tým, že umožňuje ľuďom prežívať život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie. Okrem investícií do výskumu a vývoja preto GSK venuje nemalé finančné prostriedky na podporu verejnoprospešných aktivít. Našou prioritou je výber takých projektov, ktoré odrážajú spoločenskú potrebu, sú dlhodobé a prinášajú konkrétne merateľné výsledky. Okrem finančnej podpory prostredníctvom Fondu GSK sa GlaxoSmithKline venuje tiež firemnému dobrovoľníctvu. Mottom Fondu GSK a filantropických aktivít spoločnosti je myšlienka: „Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce“.

Spoločnosť GSK je členom Fóra donorov a Klubu firemných darcov. Pravidelne sa umiestňuje v rebríčku TOP firemný filantrop, čo je jediný rebríček v SR sledujúci firemných darcov na základe objemu venovaných prostriedkov.

Za rok 2010 získala spoločnosť GSK Čestné uznanie Via Bona za prijatie opatrení a štandardov na zvýšenie transparentnosti vo farmaceutickom priemysle.

 

2011-2014: Lepší život pre seniorov

Od roku 2011 sa Fond sústredí na pomoc seniorom a podporil projekty, ktoré pomáhajú seniorom žiť aktívny a plnohodnotný život. Každý rok vyhlasuje Jarnú a Jesennú výzvu, v rámci ktorej prerozdeľuje desiatky tisícov eur medzi projekty, ktoré dávajú seniorom pocit spoločenskej integrácie, zlepšujú ich zdravotný stav a pracujú na aktívnom využívaní ich voľného času. V Jarnej výzve 2014 podporil Fond GSK prostredníctvom Jarnej výzvy podporil 14 projektov, ktorým prerozdelil viac ako 13 tisíc €.