Kontakt

Mgr. Ing. Libuša Miháliková, prezidentka Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku

Dom nádeje, Tomášikova 8A, Bratislava 821 03

libusa.mihalikova@centrum.sk

http://libusa.mihalikova@gmail.com

nr.svdp@gmail.com

telefón: 0911 352 331

 

Magdaléna Boledovičová, zástupkyňa prezidentky

Levice

mboledovicova@centrum.sk

http://magdalena.boledovicova@gmail.com

telefón: 036/6317323, 0908794374

 

Alžbeta Kopřivová, viceprezidentka pre stred a západ

Levice

koprivova.tea@gmail.com

telefón: 0907368880

 

Mária Lopatníková, viceprezidentka pre východ SVdP

Košice-Šaca

marilop.lop@gmail.com

telefón:   0915317974 

DENNÝ STACIONÁR pre seniorov odázaných na pomoc počas dňa

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Dom nádeje, Tomášikova 8A, Bratislava 821 03   Denne otvorený od 07:00 do 16:30 hod.

Pevná linka: 02 434 257 94

Riaditeľka DN: Ing. Libuša Miháliková, 0911 352 331

Sociálna pracovníčka: Marianna Vajdová, 0911 432 922

Aktuálne údaje a cenníky nájdete na http://www.ozanam.sk.com

 

Sociálne centrum Šurany - Kopec 14

Mgr. Ing. Ján Ňukovič – riaditeľ SC

telefón: 035/6500507

Helena Paštrnáková – vedúca SC

0911 956 095

spoloksvvincenta@zoznam.sk