Na oltári

 

 

Dávame Vám do pozornosti knihu

V službách evanjeliovej lásky

Svätí a blahoslavení Spolku sv. Vincenta de Paul

Autori: Leopoldína Scheidová a Norbert Scheida
Rok vydania: 2004

V službách evanjeliovej lásky - predná strana V službách evanjeliovej lásky - zadná strana

Kniha je písaná pútavým štýlom a predstavuje nám štyroch blahoslavených a jednu svätú z radov Spolku sv. Vincenta de Paul. Na 127 stranách máme možnosť čerpať z nesmiernej sily príkladu týchto svätých duší a spoznávať tak náš Spolok v jeho cenných duchovných rozmeroch.